Adélovití (Adelidae)

Adélovití (Adelidae)
Čeleď drobných motýlů s neobyčejně dlouhými a tenkými tykadly samců, která jsou někdy až pětkrát delší než délka předních křídel.U samic se rovnají asi dvojnásobku délky křídla. Rozpětí je 10 - 21 mm. Křídla často krásně pestře kovově zbarvená. Oči samců bývají zvětšené (adéla měrnicová). Hostitelskou rostlinou adély pestré je sasanka. Žijí většinou v řídkých listnatých lesích blízko vodních toků. Housenky vytvářejí miny v listech, později opouštějí list a tvoří si kolem těla ochranný vak. Imaga jsou aktivní hlavně ve dne, částečně i v noci.

Jazyk

Informace

Populární

Jazyk