Babočkovití (Nymphalidae)

Babočkovití (Nymphalidae) je čeleď celosvětově rozšířených motýlů a hbitých, vytrvalých letců. Patří sem nejznámější motýli. Jsou nápadní velmi pestrým zbarvením. Některé druhy přezimují u nás ve stadiu motýla. Proto je v přírodě zastihneme už brzy na jaře. Nejdůležitějším znakem, kterým se tato čeleď odlišuje od ostatních motýlů, je obvykle zakrnělý přední pár nohou, který nemůže být používán k chůzi.
Čeleď Nymphalidae je rozčleněna do četných podčeledí, z nichž většina byla svého času pokládána za samostatné čeledi: perleťovci, hnědásci, babočky, batolci, bělopásci, okáči, danausovití.

Language preference

Album info

Popular tags

Language preference