0298 Lišaj svízelový

Lišaj svízelový - Hyles gallii Rott., noční motýl, kuklí se mělce v zemi, za letu pije nektar, housenka

Komentáře

No comments yet.

  •  

Jazyk

Informace o fotografii

Populární

Jazyk