Můrovití (Noctuidae)

Můrovití (Noctuidae)
Tvarově rozmanitá skupina, která se dělí na řadu podčeledí. Tito motýli s robustní stavbou těla se svými rozměry pohybují od velmi malých po značně velké. Do této skupiny patří i největší motýl světa (Thysania agripina), dosahující v rozpětí až 27 cm.
K našim nejnápadnějším můrám patří stužkonosky.Tykadla bývají nitkovitá, brvitá, štětinovitá nebo i krátce hřebenitá. Motýli létají zvečera a v noci. Housenky mnoha druhů se kuklí v zemi pod živnou rostlinou.

Language preference

Album info

Popular tags

Language preference