Píďalkovití (Geometridae)

Píďalkovití (Geometridae)
Jméno čeledi bylo odvozeno podle zvláštního pohybu housenky (odměřují pídě). Housenky jsou převážně dlouhé a lysé. Křídla píďalkovitých mají velkou plochu ve srovnání s tělem a mají rozmanitý tvar. Křídla samic některých rodů jsou zakrnělá nebo nejsou vůbec vyvinuta. Dospělci létají večer, v noci, některé píďalky i ve dne. Čeleď zahrnuje motýli malé i středně velké. Na malé hlavě jsou u samic nitkovitá tykadla a u samců brvitá nebo hřebenitá. Sosák bývá dobře vyvinutý. Píďalkovití se dělí do devíti podčeledí.

Language preference

Album info

Popular tags

Language preference