Bekyňovití (Lymantriidae)

Bekyňovití (Lymantriidae) je čeleď motýlů připomínající můry. Areál rozšíření je vázán převážně na listnaté a jehličnaté stromy. Samci útlejší a menší než samice, s dvojitě hřebenitými tykadly. Tykadla samic jsou nitkovitá. Noční motýli. Housenky těchto motýlů ožírají především jehlice smrků a borovic. Dokud člověk nevhodným chemickým zásahem neporuší přírodní rovnováhu, mají i housenky přirozené nepřátele. Jsou to brouci, lumčíci, z ptáků kukačka.

Language preference

Album info

Popular tags

Language preference